Alergeny

Alergen, czyli antygen, który powoduje reakcję alergiczną. Należy przypomnieć, że alergeny nie posiadają budowy chemicznej. To nic innego jak substancje pochodzenia roślinnego, a także zwierzęcego. Alergeny dzielimy na kilka kategorii. Należą do nich pokarmowe, kontaktowe, wziewne. Alergeny pokarm owe to substancje o budowie białkowej. Dostają się do naszego organizmu z pokarmem. Po spożyciu posiłku powodują reakcje kliniczne. Alergeny kontaktowe powoduję reakcję alergiczną po zetknięciu się ze skórą osoby uczulonej. Do tych alergenów zalicza się lateks, tworzywa sztuczne czy konserwanty kosmetyków. Alergeny wziewne, czyli alergeny które występują w powietrzu. Dostają się do organizmu drogą wziewną. Zaliczają się do nich zarodniki grzybów pleśniowych, roztocze, ziarna pyłków roślin. Do alergenów zaliczają się także antybiotyki beta- laktamowe. Mogą to być również niesteroidowe leki przeciwzapalne. Alergeny możemy podzielić na całoroczne oraz sezonowe. Alergeny sezonowe to przede wszystkim pyłki roślin oraz grzyby pleśniowe. Natomiast alergeny całoroczne to m.in roztocze kurzu domowego. Najbardziej znane alergeny to roztocze, dym papierosowy, smog, grzyby mikroskopijne, kurz, pyłki roślin, sierść zwierzęca, jad owadów. Smog miejski, czyli kurz o silnym działaniu alergizującym. To coraz częstszy alergen wielu ludzi. Grzyby mikroskopijne, czyli m.in Cladosporium. Objawy obserwuje się przez cały rok. Jednak nasilają się one zwłaszcza latem i jesienią. Kurz, związany z roztoczami. To przede wszystkim fragmenty tkanek. Natomiast pyłki roślin są odpowiedzialne za alergię występującą od marca do października. To drzewa wiatropylne, brzoza, wierzba czy dąb. W Polsce bardzo często uczulają nas trawy i chwasty. Tymczasem sierść zwierzęca, to jedne z najsilniejszych uczulających alergenów. Należą do nich alergeny psa, kota czy królika. Reakcje alergiczne powoduje także jad owadów błonkoskrzydłych. Reakcja alergiczna występuje w okolicy użądlenia. Łagodne reakcje to głównie rumień twarzy czy pokrzywka. Jednak występują także ciężkie. Należą do nich obrzęk krtani czy skurcz oskrzeli. Warto także wspomnieć o alergenach pokarmowych. Dotyczą alergenów mleka krowiego, soi czy orzechów.

Jakie wyróżniamy choroby alergiczne? Kiedy potrzebny lekarz ?

Reakcja zapalna ma wiele postaci. Najczęściej mowa o astmie oskrzelowej, alergicznym zapaleniu spojówek czy alergicznym nieżycie nosa. Astma oskrzelowa, czyli przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych. Do jej rozwoju dochodzi w momencie dostania się do organizmu alergenów pyłków roślin czy pleśni. Alergiczne zapalenie spojówek, schorzenie polegające na rozwijaniu się reakcji alergicznej w okolicach spojówki oka. Daje ono objawy przekrwienia i obrzęku spojówek. Najczęściej jest to także świąd oraz łzawienie. Tymczasem alergiczny nieżyt nosa to zespół objawów takich jak świąd, kichanie, wyciek wodnistej wydzieliny. Możemy tutaj także powiedzieć o atopowym zapaleniu skóry i wstrząsie anafilaktycznym. Atopowe zapalenie skóry jest chorobą zapalną, której towarzyszą zaburzenia funkcjonowania układu immunologicznego. Natomiast wstrząs anafilaktyczny jest ciężką ogólną reakcją nadwrażliwości na alergen. Ze strony układu nerwowego, pokarmowego czy oddechowego.

Author: innowacyjnanaukaebiznesu.pl