Koncepcje rozwoju marketing-mix

Tradycyjna koncepcja marketing-mix obejmuje zagadnienia tzw. 4P tj. produkt, cena (price), promocja i dystrybucja. Są to podstawowe sfery nierozerwalnie determinujące sprzedaż każdego produktu lub usługi. Produkt (product) – a więc wszelkiego typu cechy użytkowe, charakterystyczne dostarczanego towaru, parametry techniczne i jakościowe, kolor, kształt, wygląd, zapach ale także opakowanie, gwarancja, marka. Cena (price) – a więc polityka cenowa, rabaty, upusty, warunki płatności. Dystrybucja (place) – a więc dostarczanie towaru/usługi klientom poprzez różnorodne kanały dystrybucji rozumiane jako układy wzajemnie zależnych organizacji zajmujące się dostarczaniem towarów na rynek.

 

Promocja (promotion) – a więc reklama, sponsoring, public relations, sprzedaż osobista, jako działania które maja skłonić konsumenta do zakupu. Te cztery podstawowe elementy często są rozszerzane o dodatkowe, mające uświadamiać większa liczbę czynników determinujących skuteczna sprzedaż. Istnieją zatem również koncepcja 5P obejmująca dodatkowo „LUDZI” (people) jako element marketing-mix, rozumiany nie tylko jako pracownicy produkcji wytwarzający produkty i posiadający przez to ogromny wpływ na jego ostateczną jakość i funkcjonalność ale także całą obsługę klienta. Istnieje także koncepcja 7P na którą poza wymienionymi 5 elementami składają się: PROCES (process) a więc kompleksowe zwrócenie uwagi na wszystkie elementy budujące zakup, począwszy od wzbudzenia zainteresowania, poprzez sprzedaż, obsługę posprzedażową, zbudowanie lojalności aż po powtórzenie zakupu i ŚWIADECTWO MATERIALNE (phycical evidence) – rozumiane jako kształtowanie pozytywnego wizerunku produktu i przedsiębiorstwa poprzez aspekty estetyczne i materialne, do których zalicza się n. in.: prestiżowa lokalizacja siedziby przedsiębiorstwa, jej urządzenie, organizacja funkcjonowania, wyposażenie, odpowiedni wygląd pracowników i miejsc sprzedaży, atrakcyjne logo, wygląd floty pojazdów.

Author: innowacyjnanaukaebiznesu.pl