Jak wygląda praca komornika?

Spośród wszystkich zawodów zrzeszających funkcjonariuszy publicznych, to chyba zawód komornika cieszy się w społeczeństwie najmniejszą sympatią. Tymczasem, jest to profesja niezwykle potrzebna, która przynosi bardzo wiele korzyści. Praca komornika polega wszak na odzyskiwaniu należności od niewypłacalnych dłużników. Cały sposób pracy komornika został określony poprzez zapisy ustawowe zawarte w normie prawnej jaką jest Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Co należy do obowiązków komorniczych?

W sposób najbardziej ogólny można powiedzieć, że praca komornika polega na odzyskiwaniu długów. Jednak warto pamiętać, że komornik działa wyłącznie w obrębie prawa i do wykonania jakichkolwiek czynności musi mieć podstawę prawną. Oznacza to, że nie każdy może przyjść do komornika i poprosić o interwencję w swojej sprawie. Komornicy działają przy sądach rejonowych i działają bezpośrednio na podstawie orzeczeń sądowych. Wniosek z tego taki, że jeżeli ktoś chce odzyskać swoje należności, to w pierwszej kolejności musi zgłosić sprawę do sądu, a dopiero jak uzyska stosowny wyrok, to może starać się o egzekucję komorniczą. Komornicy mogą interweniować zarówno przy orzeczeniach pieniężnych jak i niepieniężnych, a także do jego obowiązków należy zabezpieczenie roszczeń. Oprócz tego do zadań komorniczych włączona również doręczanie zawiadomień sądowych czy też sprawowanie urzędowego nadzoru nad licytacjami, pod warunkiem że z takim wnioskiem wystąpił sam organizator licytacji.

Kto może zatrudnić się jako komornik?

Wszelkie szczegółowe wymagania dotyczące kandydata do zawodu komornika zostały zawarte we wspomnianej wyżej ustawie. Przede wszystkim taka osoba powinna posiadać obywatelstwo polskie, a także nie może mieć ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Minimalny wiek kandydata do zawodu komornika to dwadzieścia sześć lat. Musi on także mieć nieposzlakowaną opinię w środowisku z którego pochodzi. Nie bez znaczenia jest wykształcenie. Komornik musi mieć ukończone studia wyższe na kierunku prawo. Powinien także przejść stosowne badania lekarskie. Droga do zawodu komornika nie jest prosta. Prócz studiów wyższych trzeba także odbyć aplikację komorniczą, złożyć stosowny egzamin oraz przepracować dwa lata w charakterze asesora komorniczego. Mimo, że trzeba włożyć sporo wysiłku w to, aby zostać komornikiem to chętnych nie brakuje. Warto prowadzić kampanie społeczne wyjaśniające istotę pracy komorniczej, może dzięki temu zmieni się stosunek społeczeństwa do tego jakże potrzebnego zawodu.

Author: innowacyjnanaukaebiznesu.pl