Jak wygląda praca komornika?
gru26

Jak wygląda praca komornika?

Spośród wszystkich zawodów zrzeszających funkcjonariuszy publicznych, to chyba zawód komornika cieszy się w społeczeństwie najmniejszą sympatią. Tymczasem, jest to profesja niezwykle potrzebna, która przynosi bardzo wiele korzyści. Praca komornika polega wszak na odzyskiwaniu należności od niewypłacalnych dłużników. Cały sposób pracy komornika został określony poprzez zapisy ustawowe zawarte w normie prawnej jaką jest Ustawa o...

Read More