Skieruj kierownika na szkolenie

Wykwalifikowana kadra kierownicza to niezwykle cenny zasób dla każdego pracodawcy. Osoba sprawująca funkcję kierowniczą pełni ważną rolę w strukturze organizacyjnej firmy lub instytucji. Właściwy nadzór nad zespołem pracowników wymaga określonych predyspozycji i ciągłego rozwijania kompetencji kierowniczych. Dobrego kierownika powinna cechować umiejętność właściwej organizacji pracy, przydzielania zadań, rozwiązywania i łagodzenia konfliktów.

Wiedza

Kierownictwo powinno przy tym wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem zawodowym najlepiej w obszarze swojego działania. Szkolenia dedykowane kierownikom powinny uwzględniać między innymi specyfikę branży. Jeśli kierownik jest świetnym fachowcem, ale gorzej radzi sobie z motywowaniem swoich podwładnych, temat szkolenia, na które może skierować go pracodawca nasuwa się automatycznie. Firmy realizujące złożone projekty mogą podnieść kwalifikacje swojej kadry kierowniczej poprzez szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Dobrym pomysłem na tematykę kursu jednocześnie dla kierownika i podlegających mu pracowników jest zarządzanie talentami. Po takim szkoleniu może się okazać, że potencjał niektórych pracowników nie jest w pełni wykorzystywany. Przesuwając daną osobę do realizacji nieco innych zadań, można poprawić wydajność pracy i dzięki temu wygenerować większy zysk. Z wyborem tematyki kursu nie powinno być najmniejszego problemu. Oferta szkoleń dla kadry menadżerskiej jest bardzo bogata. Na rynku firm szkoleniowych panuje dość duża konkurencja i trzeba rozważnie wybrać jednostkę, która zagwarantuje odpowiednią jakość usługi szkoleniowej.

Finanse

Nie patrzmy wyłącznie na cenę szkolenia. Weźmy pod uwagę kompetencje i doświadczenie wykładowcy lub trenera, opinie osób korzystających wcześniej z tego szkolenia (referencje), sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji. Nie chodzi przecież o to, by dołączyć do akt osobowych kolejny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu kursu. Szkolenie powinno mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, umożliwiać zdobycie konkretnych kwalifikacji, umiejętności lub uprawnień. Pracodawcy myślący o swojej firmie lub instytucji w sposób perspektywiczny chętnie inwestują w kształcenie ustawiczne swoich pracowników. Poniesione nakłady finansowe na ten cel dość szybko się zwracają. Sporo firm korzysta ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2020 roku środki KFS wesprą między innymi szkolenia pracowników powracających do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Promowane też będą szkolenia dla pracowników w wieku 45 plus. Wnioski o przyznanie środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników za pośrednictwem urzędów pracy będą mogły też składać firmy inwestujące w rozwój technologiczny. MRPiPS przewidziało na te działania ponad 244 mln zł.

Author: innowacyjnanaukaebiznesu.pl