Mediacje w sprawach gospodarczych

Każdy przedsiębiorca cieszy się gdy podpisze nową umowę. Chce by była ona wykonana. Niestety jak pokazują statystyki sądowe, wiele kontraktów ma swój finał sądowy. Generuje to dodatkowe koszty działalności gospodarczej, które należy wpisać po stronie strat. Nawet jeśli przedsiębiorca wygra sprawę, to nikt nie zapłaci mu za straty wywołane utratą energii i czasu, które mógłby poświecić na realizację nowych przedsięwzięć. Dlatego warto rozważyć, by w każdej umowie wpisywać zapis na mediację.

Mediacje i finanse

Pesymiści powiedzą – po co, skoro mediacja jest dobrowolna? Tak, ale wejście w spór sądowy bez zrealizowania tego zapisu tj. podjęcia próby ugodowej przed mediatorem, nikomu się nie będzie opłacał. Sąd na pewno odnotuje bojową postawę przeciwnika procesowego, co będzie działało na jego niekorzyść. Spotkanie u mediatora w wielu przypadkach działał też łagodząco dla obu stron. Dostrzegają one szansę, a nie problem, tak jak ma to miejsce po wejściu na salę sądową. Gdy dochodzi do zawarcia ugody, mediator sporządza protokół z posiedzenia mediacyjnego i wciąga do niego treść ugody. Taki dokument przesyłany jest do sądu, celem zatwierdzenia. Chodzi o to, by ugody nie były narzędziem obejścia prawa.

Prawo i mediacje

Zatwierdzona przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem staję się tytułem egzekucyjnym. Jest zatem w swej mocy równa wyroki. W przypadku jej nie wykonania można wystąpić o nadanie sądowej klauzuli wykonalności. Wówczas taka ugoda staje się tytułem egzekucyjnym, który można skierować do przymusowego wykonania przez komornika sądowego. Podkreślić należy, że wpis sądowy to nawet 5% dochodzonej kwoty, natomiast koszty mediacji są znacznie niższe i kształtują się na poziomie nie przekraczającym 2% wartości sprawy. Ponadto, przed mediatorem można działać samemu – przedsiębiorcy często sami najlepiej wiedzą co chcą osiągnąć, a w sądzie – ze względu na zawiłe procedury – bezpieczniej jest korzystać z drogiej pomocy prawnej.

Author: innowacyjnanaukaebiznesu.pl