Ciekawa praca w Katowicach

Jeśli pracodawca ma wolne stanowisko pracy i poszukuje na nie pracownika, przede wszystkim powinien przygotować zwartą, klarowną i prostą w przekazie ofertę pracy. Musi ona dodatkowo spełniać konkretne wymagania, aby była skuteczna. Ważne jest także miejsce, w którym ta propozycja się znajdzie – portal internetowy, prasa, czy urząd pracy.

Reguły

Żeby oferta pracy była dobra i skuteczna, musi być zbudowana wedle pewnych reguł. Zazwyczaj chodzi o dwie funkcje, które propozycja pracy musi spełniać – być motywacyjna i selektywna.
Pierwsza powinna motywować do wyboru właśnie naszej oferty. Określać atrakcyjne warunki pracy – wysokość wynagrodzenia, formę umowy wiążącej pracodawcą i pracownika, uzyskanie ubezpieczenia społecznego, dodatkowych bonusów, jak np. karta umożliwiająca zakupy, czy usługi po obniżonej cenie albo dodatkowe świadczenia medyczne.
Druga (selektywna) ma za zadanie odwieść kandydata, który nie spełnia oczekiwanych wymagań. Wówczas umieszczane są określone warunki, jakie musi spełnić potencjalny kandydat na pracownika – wykształcenie, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje, czasami niestety wiek.

Wybór

Poszukujący pracy dokonuje analizy ogłoszeń pod pewnym kątem – z jednej strony wymagań pracodawcy i atrakcyjności oferty, z drugiej zaś oczekiwań i posiadanych predyspozycji. Jeśli zakończy się ona akceptacją oferty, ten proces finalizuje zawarcie umowy o pracę.
I tak też należy czytać ogłoszenia, jeśli kogoś interesuje praca w Katowicach. Pobieżne przejrzenie portali internetowych dowodzi, że ofert zatrudnienia jest dużo. Trzy najwyżej pozycjonowane strony internetowe proponują w sumie niemal 7 tysięcy miejsc pracy, z czego około 5 tysięcy wiąże się z zawarcie umowy o pracę.
Warto też wiedzieć, na jakie stanowiska poszukiwani są pracownicy. Wybór jest bardzo duży, np. management assistant – asystent zarządu, specjalista ds. celnych z językiem niemieckim, specjalista ds. utrzymania ruchu, monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej, czy handlowiec w branży instalacyjno-grzewczej.
A zatem praca w Katowicach poszukuje pracownika, a nie na odwrót, co może tylko cieszyć, szczególnie w czasie epidemii i kłopotów polskiej gospodarki.

 

Author: innowacyjnanaukaebiznesu.pl